Category Archives: Khóa học Chứng khoán cơ bản START-UP!

Khóa học Chứng khoán cơ bản START-UP!

Khóa học Chứng khoán Cơ bản START-UP! ra đời với mục đích cung cấp một môi trường học tập thực tiễn, hiệu quả nhất trên sự thấu hiểu những khó khăn và rào cản về kiến thức cũng như sự kết nối giữa các cá nhân đam mê theo đuổi lĩnh vực Chứng Khoán Thị […]

Thông tin về Khóa học Chứng khoán cơ bản START-UP 2017

Ngành Chứng khoán đang ngày càng khẳng định rõ vai trò và vị thế trong nền kinh tế, là lĩnh vực đầy triển vọng được nhiều bạn trẻ quan tâm và định hướng nghề nghiệp. Với sứ mệnh mang đến môi trường học tập thực tiễn và hiệu quả nhất về ngành Chứng khoán, “Khóa […]

Khóa học Chứng khoán cơ bản START-UP 2017 chính thức trở lại!

Với sứ mệnh mang đến môi trường học tập có hệ thống và thực tiễn nhất về ngành Chứng khoán cho sinh viên yêu thích và có niềm đam mê trên địa bàn Hà Nội, Khóa học Chứng khoán cơ bản START-UP 2017 CHÍNH THỨC TRỞ LẠI năm thứ 10 với nhiều đổi mới về […]