[SIC-GAIN #10] TÌM HIỂU CƠ BẢN VỀ CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN

1. Chỉ số chứng khoán là gì?

Chỉ số chứng khoán là một giá trị thống kê phản ánh sự biến động giá của toàn bộ hoặc một nhóm các cổ phiếu đang được giao dịch trên thị trường chứng khoán. Chỉ số chứng khoán được tính dựa trên giá của các cổ phiếu niêm yết cũng như số lượng cổ phiếu niêm yết.

Một số chỉ số chứng khoán trên thế giới:

– DJIA (Dow Jones Industrial Average): Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones là chỉ số lâu đời nhất tại Mỹ. Chỉ số Dow Jones cho phép bạn theo dõi tình hình của ngành công nghiệp Mỹ và được sử dụng như một loại chỉ báo cho nền kinh tế của khu vực. Chỉ số Dow Jones được xác định dựa trên giá cổ phiếu trung bình của 30 công ty lớn nhất Mỹ.

– S&P 500 (Standard & Poor’s 500): Chỉ số chứng khoán dựa trên vốn hóa thị trường của 500 công ty giao dịch công khai trên thị trường chứng khoán Mỹ, nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin về sự chuyển động tổng thể của thị trường.

– Nikkie 225: Chỉ số thị trường chứng khoán cho sàn GDCK Tokyo (Tokyo Stock Exchange – TSE), là chỉ số quan trọng nhất của thị trường chứng khoán châu Á. Nó bao gồm 225 cổ phiếu Blue-chip đại diện cho các công ty ở Nhật, và là một chỉ số tính theo giá (đơn vị đồng Yên)

– DAX 30 (viết tắt của Deutsche Aktien Xchange 30, tiền thân của Deutscher Aktien-Index 30) là một chỉ số thị trường chứng khoán cho các cổ phiếu blue chip bao gồm 30 công ty lớn nhất của Đức giao dịch trên sàn GDCK Frankfurt, căn cứ theo khối lượng giao dịch và giá trị vốn hóa thị trường. Giá được tính theo giá trên hệ thống giao dịch điện tử Xetra.

Các chỉ số chứng khoán trên thị trường Việt Nam:

Trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX):

– VN-INDEX: Là chỉ số giá chứng khoán của tất cả các công ty niêm yết trên sàn HSX.

– VN30: Là chỉ số giá chứng khoán của 30 công ty niêm yết trên sàn HSX có giá trị vốn hóa và thanh khoản hàng đầu.

– VNMID: Là chỉ số giá chứng khoán của các 70 công ty niêm yết trên sàn HSX có giá trị vốn hóa trung bình sau VN30

– VN100: Là chỉ số giá chứng khoán của 100 công ty có vốn hóa lớn nhất và thanh khoản cao trên sàn HSX.

– VNSML: Là chỉ số giá của các công ty niêm yết trên sàn HSX có giá trị vốn hóa nhỏ và không thuộc VN100.

– VNALL: Là chỉ số giá chứng khoán bao gồm các cổ phiếu thành phần của VN100 và VNSML.

Trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX):

– HNX INDEX: Là chỉ số giá chứng khoán của tất cả các công ty niêm yết trên sàn HNX.

– HNX30: Là chỉ số giá chứng khoán được tính gồm 30 công ty niêm yết trên sàn HNX, có vốn hóa thị trường và tính thanh khoản cao nhất.

– HNX Large Cap: Là chỉ số giá chứng khoán bao gồm 50 công ty có giá trị vốn hóa thị trường bình quân 6 tháng lớn nhất trên thị trường HNX

– HNX Mid/Small Cap: Là chỉ số giá chứng khoán của các cổ phiếu đủ điều kiện lựa chọn vào chỉ số quy mô và không thuộc nhóm các cổ phiếu HNX Large Cap.

2. Chỉ số chứng khoán phản ánh điều gì?

Chỉ số chứng khoán là phong vũ biểu của nền kinh tế, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư đánh giá và phân tích thị trường chứng khoán một cách tổng quát. Chỉ số giá chứng khoán chỉ rõ tình hình biến động giá chứng khoán của thị trường.

Khi chỉ số chứng khoán có xu hướng tăng chứng tỏ các doanh nghiệp đang mở rộng sản xuất và đồng vốn đang được sử dụng có hiệu quả, nền kinh tế đang ở giai đoạn tăng trưởng và dòng vốn chảy vào thị trường chứng khoán nhiều hơn.

Nhìn vào chỉ số chứng khoán, các nhà quản lý và nhà đầu tư sẽ dự báo và biết được tình hình của nền kinh tế, tình trạng doanh nghiệp, diễn biến của thị trường vàng, bất động sản, chính sách vĩ mô của chính phủ, …để từ đó đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *