[SIC-GAIN #13] CÁC BƯỚC ĐỂ ĐỌC BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CỦA MỘT NHÀ ĐẦU TƯ THỰC THỤ

Đối với nhà đầu tư thực thụ, trước khi quyết định “xuống tiền” đầu tư vào một Doanh nghiệp với mục đích kiếm lời, họ cần phải quan tâm liệu Doanh nghiệp đó có đang tiếp tục tăng trưởng không, những yếu tố nào đang ảnh hưởng đến sự tăng trưởng đó … Có một cách để có thể xác định khách quan nhất điều đó chính là Báo cáo Tài chính (BCTC) – sẽ cho nhà đầu tư thấy được sức khoẻ tài chính của Doanh nghiệp từ quá khứ đến hiện tại.

Ngạn ngữ cổ có câu: “Những con số thì không biết nói dối”. Những con số có thể biểu thị cho sự thịnh vượng hay nghèo đói nhưng nó cũng có thể cho chúng ta thấy được những vấn đề bất thường trong Doanh nghiệp.

Sau đây là 3 bước sẽ giúp nhà đầu tư đọc Báo cáo tài chính nhanh và hiệu quả hơn:

 

Bước 1: Đọc Báo cáo thường niên (BCTN) và phần Thuyết minh Báo cáo tài chính (chính sách ghi nhận), tiếp theo đọc 3 bảng của BCTC gồm Cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh và Lưu chuyển tiền tệ.

Đọc BCTN để hiểu rõ bản chất công thức vận hành của doanh nghiệp và những chiến lược, kế hoạch sắp tới.

Đọc phần chính sách ghi nhận trong thuyết minh BCTC để thấu hiểu cách ghi nhận của các khoản mục trong báo.

Đọc 3 bảng BCTC để thấy thực trạng doanh nghiệp thông qua các con số tổng hợp.

Đọc giải thích trong phần thuyết minh BCTC để giải thích các số liệu trong 3 bảng của BCTC.

 

Bước 2: Tập trung vào các số liệu lớn, trọng yếu, bất thường.

Với mỗi ngành nghề thì khoản mục trọng yếu lại khác nhau: BĐS, Ngân hàng, Sản xuất, Xây dựng…

Có nguyên tắc phù hợp xuyên suốt quá trình đọc và phân tích BCTC.

 

Bước 3: Liên kết các báo cáo với nhau.

Từ các số liệu đáng chú ý, tìm sự liên kết trong 3 bảng và rút ra ý nghĩa qua việc đọc phần thuyết minh BCTC.

Liên hệ với thực tế kinh doanh và loại hình kinh doanh, công thức vận hành kinh doanh của Doanh nghiệp để đưa ra kết luận bước đầu phù hợp.

 

Nguồn tham khảo:

  1. Phân tích Báo cáo tài chính và Định giá doanh nghiệp (NXB Thống kê 2009).
  2. Công ty Chứng khoán HSC .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *