Tag Archives: START-UP 2017

Thông tin về Khóa học Chứng khoán cơ bản START-UP 2017

Ngành Chứng khoán đang ngày càng khẳng định rõ vai trò và vị thế trong nền kinh tế, là lĩnh vực đầy triển vọng được nhiều bạn trẻ quan tâm và định hướng nghề nghiệp. Với sứ mệnh mang đến môi trường học tập thực tiễn và hiệu quả nhất về ngành Chứng khoán, “Khóa […]

Khóa học Chứng khoán cơ bản START-UP 2017 chính thức trở lại!

Với sứ mệnh mang đến môi trường học tập có hệ thống và thực tiễn nhất về ngành Chứng khoán cho sinh viên yêu thích và có niềm đam mê trên địa bàn Hà Nội, Khóa học Chứng khoán cơ bản START-UP 2017 CHÍNH THỨC TRỞ LẠI năm thứ 10 với nhiều đổi mới về […]