Category Archives: Ban Nhân Sự

BAN NHÂN SỰ

Ngôi nhà chung SIC được tạo nên bởi năm mảnh ghép không thể tách rời, đó là Ban Chuyên môn, Ban Đối ngoại, Ban Truyền thông, Ban Sự kiện và cuối cùng chính là Ban Nhân sự. Vậy câu hỏi đặt ra là Ban Nhân sự ra đời với mục đích gì và nắm giữ […]