Danh mục lưu trữ: Kiến Thức Ngân Hàng

Swift là gì? Mã Swift là gì? Swift Code dùng làm gì?

mã swift là gì

Trong các hoạt động giao dịch thanh toán ở Việt Nam mã Swift ít khi được sử dụng. Tuy nhiên, với mọi giao dịch quốc tế cần phải cung cấp mã Swift để giảm thiểu những sai sót về thông tin khách hàng, đảm bảo sự chính xác trong các giao dịch. Vậy Swift là […]

Giải đáp thắc mắc chuyển tiền khác ngân hàng mất bao lâu?

chuyển tiền khác ngân hàng mất bao lâu

Chuyển tiền khác ngân hàng là việc người dùng thực hiện giao dịch chuyển khoản cho một tài khoản ngân hàng khác không cùng thuộc một hệ thống. Thế một câu hỏi được đặt ra là chuyển tiền khác ngân hàng mất bao lâu thì mới nhận được tiền và yếu tố nào ảnh hưởng […]